КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА

(англ. сompetitve struggle)   способи поведінки конкуруючих фірм на ринку з метою реалізації ними конкурентних переваг.

Економічний словник 

КОНКУРЕНТНИЙ ЛИСТ →← КОНКУРЕНТ

T: 0.109627505 M: 3 D: 3