КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК

(англ. сorrelation dependense)   взаємний зв’язок, взаємна залежність, співвідношення.

Економічний словник 

КОРЕЛЯЦІЯ →← КООРДИНАЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА

T: 0.122012584 M: 3 D: 3