АКТИВІВ ДОХОДНІСТЬ

(англ. return on assets)   чистий дохід плюс затрати за користування кредитом, виражені у відсотках до загальної вартості активів.

Економічний словник 

АКТИВИ ЛІКВІДНІ →← АКТИВ БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

T: 0.122630721 M: 3 D: 3