АКЦЕПТАНТ

(англ. ассерtant)   особа, яка підписує вексель (тратту) і бере таким чином на себе зобов’язання оплатити його після настання терміну платежу.

Економічний словник 

АКЦЕПТОВАНИЙ →← АКЦЕПТ

T: 0.153156121 M: 3 D: 3