АКЦЕПТАНТ

(англ. ассерtant)   особа, яка підписує вексель (тратту) і бере таким чином на себе зобов’язання оплатити його після настання терміну платежу.

Економічний словник 

T: 0.042102293 M: 1 D: 1