АКЦІОНЕРНІ БАНКИ

(англ. joint-stock banks)   банки, що створюються у формі акціонерних товариств. В сучасних умовах є головною формою створення комерційних банків. Капітал а. б. утворюється шляхом об’єднання індивідуальних капіталів засновників через випуск та реалізацію акцій, зростаючи потім за рахунок прибутку а. б. та випуску нових акцій. Найвищим органом управління а. б. є загальні збори акціонерів. Поточними справами а. б. керує правління.

Економічний словник 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО →← АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ

T: 0.174909247 M: 3 D: 3