ВРУМ ВІКТОР

(Vroom, Victor)   американський дослідник в галузі теорії мотивації, автор книжок “Праця і мотивація” [236], “Прийняття рішень як соціальний процес” і “Лідерство і прийняття рішень” (останні дві у співавторстві). У своїй теорії очікувань В. розглядає людину як раціональну істоту, що прагне до одержання максимальної вигоди шляхом обмеження витрат своєї енергії. Основні положення теорії очікувань зводяться до такого: умотивованість людини до витрати певних зусиль для виконання завдання залежить від очікувань, тобто від імовірності того, що додаткові зусилля приведуть до кращих результатів, від переконаності в тому, що існує взаємозв’язок кращих результатів праці і його оплати, а також від валентності, тобто цінності очікуваної винагороди.

Економічний словник 

ВСЕЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ →← ВПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРУ

T: 0.134457439 M: 3 D: 3