АЛЕАТОРНІ УГОДИ

(англ. аcquisi contacts)   ризикові угоди (парі, лотерея, деякі біржові угоди).

Економічний словник 

АЛОНЖ →← АЛЕАТОРНІ ОПЕРАЦІЇ

T: 0.13547127 M: 3 D: 3