АЛОНЖ

(англ. аllonge)   додаток до векселя для передавальних написів, якщо на вексельному бланку вони не вміщуються.

Економічний словник 

АЛЬПАРІ →← АЛЕАТОРНІ УГОДИ

T: 0.137527342 M: 3 D: 3