АЛЬТЕРНАТИВНИЙ НАКАЗ

(англ. аlternative order)   наказ купити або продати цінні папери за лімітованою ціною.

Економічний словник 

АМАЛЬГАМАЦІЯ →← АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ

T: 0.165811843 M: 3 D: 3