НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(англ. еxtraordinary activity)   події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, але не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Економічний словник 

НАДПРИБУТОК →← НАБІР ПЕРСОНАЛУ

T: 0.138839158 M: 3 D: 3