АМОРТИЗАЦІЯ

(англ. аmortization)   1. об’єктивний процес поступового перенесення вартості знаряддя праці відповідно до його зносу на вироблену за їх допомогою продукцію, послуги. Шляхом проведення амортизаційних відрахувань, що включаються у витрати на виробництво і послуги, формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів. Нарахування амортизаційних сум має постійний і безперервний характер, а їх використання на відтворення основних фондів відбувається після закінчення нормативних строків використання фондів. Амортизаційний фонд формується під впливом багатьох факторів: рівня норм а., вартісної оцінки основних фондів, їх складу, структури, галузевої структури економіки. 2. поступова сплата боргу окремою особою або організацією шляхом періодичних внесків або викупу зобов’язань. 3. визнання боргового зобов’язання недійсним внаслідок його втрати, крадіжки тощо.

Економічний словник 

АНАЛІЗ →← АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНЖЕНЕРІВМЕХАНІКІВ

T: 0.131105262 M: 3 D: 3