НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(англ. scientific management)   “оптимальний менеджмент, заснований на певних наукових законах, принципах і правилах, застосованих до усіх видів людської діяльності” (Тейлор). Перед менеджерами були поставлені принципово нові і життєво важливі завдання: з погляду науки розглянути кожен елемент людської праці, відмовитися від емпіричного підходу, що практикувався впродовж століть, в управлінні раціонально відбирати, тренувати й навчати працівників із метою досягнення максимальної продуктивності. Продовжуючи ідеї “батька наукового менеджменту”, Гантт стверджував, що ефективний менеджмент — це досягнення поставленої мети за допомогою знання, отриманого з аналізу. Для цього потрібно, щоб прикладні дослідження були присвячені проблемам промисловості, практичні дослідження треба підняти до статусу “чистих” форм наукової думки. Л. Гілбрет, розвиваючи ідею науки в менеджменті, доповнила аналіз синтезом, при якому відбувається зворотне комбінування елементів праці (рухів) у завдання, внаслідок чого зростає продуктивність, заробітна плата, поліпшуються умови праці, зменшується втома. Наростаюче застосування, що прослідковується історично, наукових методів до проблем фабричної системи поклало початок легітимізації і професіоналізації управлінської діяльності. Ще в період раннього менеджменту Тейлор, Гантт і Ф. Гілбрет багато зробили для запровадження наукових підходів у практику управління, цю традицію продовжили Емерсон, Кларк і Кук, борючись з неефективністю і втратами на виробництві. Однак усі ці дослідники не змогли об’єднати менеджмент у загальну теорію управління, яку можна було б викладати як цільну дисципліну. З практичного досвіду можна вивести лише окремі принципи і закономірності, що дозволяють навчити працівника виконанню певного завдання. Але для того щоб отримати загальне визнання як самостійної дисципліни, менеджмент повинен стати теорією, темою, що поєднує всі окремі фрагменти управлінської інформації, накопиченої на практиці інженерами. Початок такому синтезу поклав французький підприємець А. Файоль.

Економічний словник 

НАУКОВИЙ МЕТОД →← НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

T: 0.113252246 M: 3 D: 3