АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(англ. engineering performance analysis, EPA)   система оцінки праці ІТП, розроблена і впроваджена американською компанією “Ін тел”. Вона призначена для того, щоб: 1) виявляти проблеми розподілу трудових ресурсів; 2) давати оцінку альтернативним методам і системам; 3) розподіляти функції серед ІТП; 4) визначати критерії продуктивності окремих груп; 5) прогнозувати реальну потребу в персоналі; 6) одержувати оптимальні графіки роботи. аналіз ресурсоміскості об’єкта – аналіз структурних, абсолютних, відносних та питомих показників, що характеризують витрати ресурсів за стадіями життєвого циклу об’єкта, з метою виявлення факторів економії ресурсів.

Економічний словник 

АНАЛІЗ РЕТРОСПЕКТИВНИЙ →← АНАЛІЗ ПОРІВНЯЛЬНИЙ

T: 0.107057288 M: 3 D: 3