ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ

(ГАТТ) (англ. General/Agreement Tariffs and Trade (GАТТ)) багатостороння міжнародна угода про взаємне надання тарифних пільг. Мета ГАТТ – поступове усунення різних форм дискримінації в торгівлі, зменшення митних тарифів, відміна кількісних обмежень імпорту, проведення інших торговельно-політичних заходів на багатосторонній основі. Діє з 1 січня 1948 року.

Економічний словник 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР →← ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ПОЗИКИ

T: 0.135955333 M: 3 D: 3