АНДЕРАЙТЕР

(англ. underwriter)   перспективний вид фінансової діяльності із закордонними страховими компаніями в банках. У страхуванні – особа, яка відповідає за укладення страхових (перестрахових) контрактів і формування портфеля страхових обов’язків; у банківській справі – особа або компанія, яка гарантує емітенту розміщення на ринку його облігаційної позики або пакета акцій на погоджених умовах за спеціальну винагороду.

Економічний словник 

АНДЕРАЙТИНГ →← АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

T: 0.111371317 M: 3 D: 3