АНКЕТА

(англ. questionnaire)   інструмент дослідження, що складається з переліку питань і забезпечує відносно швидкий збір інформації про ринок (опитування споживачів тощо), про виконувану роботу (опитування на робочих місцях з метою збору інформації для складання посадової інструкції та ін.). До початку складання будь-якої анкети варто чітко сформулювати мету дослідження.

Економічний словник 

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО →← АНДЕРЛАІНГ

T: 0.122477832 M: 3 D: 3