ГЕРЦБЕРГ Ф.

(Herzberg F.)   психолог, дослідник в галузі управління і трудових відносин. В основу своєї теорії поклав дві категорії факторів мотивації праці: ті, що підвищують задоволення від праці (мотиватори), і ті, що не підвищують чи навіть знижують його (гігієнічні фактори). Г. показав, що певні гігієнічні аспекти праці дуже потрібні, але недостатні умови мотивації — політика компанії й адміністративна служба, нормальні взаємини серед персоналу, адекватні умови праці —створюють лише передумови до праці, подібно до того, як система суспільного водопостачання не підвищує добробут населення, а просто охороняє його від інфекційних захворювань, як фактор соціальної гігієни. Мотиватори, що позитивно впливають на установку до праці, включають такі стимулюючі фактори, як можливість досягнення мети і професійного зростання, визнання добре виконаної роботи, усвідомлення відповідальності, привабливий характер самої праці. Подібні фактори задовольняють потребу персоналу в праці як джерелі самореалізації й особистого вдосконалення.

Економічний словник 

ГЛИБИНА ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ →← ГЕРБОВИЙ ЗБІР

T: 0.13114466 M: 3 D: 3