АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

(англ. аssociation of enterprises)   територіальна (галузева, міжгалузева) форма ділового співробітництва об’єднань підприємств та організацій. Крім послуг, а. п. здійснює: а) пошук потенційних партнерів серед вітчизняних та зарубіжних фірм для прямих контактів між ними; б) вивчення ринку з метою розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв’язків і розробку відповідних проектів; в) надання практичної допомоги з питань управління, валютно-фінансових, договірно-правових відносин, а також реклами та збуту продукції.

Економічний словник 

АТМОСФЕРА{, ОБСТАНОВКА} →← АСОЦІАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКА

T: 0.112621583 M: 3 D: 3