ПОСЛУГИ ІНЖИНІРИНГОВІ

(англ. engineering services)   один із видів науково-технічної продукції, що реалізується за договірними цінами. Ціна таких послуг може бути одноразовою, вказаною в протоколі, чи прогресивно-змінюваною, залежно від економічного ефекту, одержаного від впровадження рекомендації чи характеру виробництва. За кордоном п.і. надають спеціальні фірми, що обслуговують підприємства найбільш прогресивних галузей, де процес впровадження є найбільш трудомісткий, життєвий цикл продукції нетривалий.

Економічний словник 

ПОСЛУГИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМЕРЦІЙНІ →← ПОСЛУГА

T: 0.10019969 M: 3 D: 3