ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНІ

(англ. commercial services)   сукупність посередницьких, комісійних, рекламних, інжинірингових, інформаційно-комерційних та інших видів послуг, пов’язаних із закупівлею, продажем і просуванням товарів від виготовлювача до кінцевого споживача.

Економічний словник 

ПОСЛУГИ НАУКОВОКОНСУЛЬТАТИВНІ →← ПОСЛУГИ КОМІСІЙНІ

T: 0.16646095 M: 3 D: 3