ПОСЛУГИ КОМІСІЙНІ

(англ. comission services)   різновид посередницьких послуг, що надаються на основі комісійної угоди, відповідно до якої власник товару (комітент) доручає торговому посереднику (комісіонеру) продати або закупити певну партію товару. Специфіка комісійних послуг полягає в тому, що посередник, який здійснює закупівлю чи продаж товару, не стає його власником, а діє винятково в рамках комісійної угоди.

Економічний словник 

ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНІ →← ПОСЛУГИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМЕРЦІЙНІ

T: 0.112479096 M: 3 D: 3