ПОСЛУГИ НАУКОВОКОНСУЛЬТАТИВНІ

(англ. scientific consulting services)   реалізація послуг для замовників, що мають недостатньо послуг по розробці методичних рекомендацій, економічних і технічних рішень, у створенні й оформленні нових фірм на ринку, їхньої ліквідації, розробці бізнес-планів, бізнес-карт, навчанні, перепідготовці кадрів і проведенні наукових стажувань у Росії і за кордоном. Усі ці напрями посередницької діяльності об’єднані у світовій практиці загальним поняттям “консалтингові послуги”.

Економічний словник 

ПОСЛУГИ НЕРИНКОВІ →← ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНІ

T: 0.121531504 M: 3 D: 3