ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИЙ

(англ. economic potential)   сукупність економічних можливостей держави, які можуть бути використані для потреб суспільства (виробництво, оборона тощо). Відображає економічну могутність країни, досягнутий рівень розвитку продуктивних сил, обсяг національного багатства, можливості їх зростання.

Економічний словник 

ПОТОЧНІ АКТИВИ, ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ →← ПОТЕНЦІАЛ АКВІЗИТОРСЬКИЙ

T: 0.08934049 M: 3 D: 3