ПОТОЧНА ПРОДУКЦІЯ

(англ. flow production)   це продукція, одержана одночасно з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного контролю і призначається для подальшої переробки або відпуску стороннім підприємствам.

Економічний словник 

ПОТРЕБА В ПОВАЗІ →← ПОТОЧНІ АКТИВИ, ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ

T: 0.102355505 M: 3 D: 3