ПОТОЧНІ АКТИВИ, ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ

(англ. сurrent assets)   фонди корпорації, які можуть бути швидко трансформовані в гроші; формуються з дебіторської заборгованості, запасів товарів, незавершеного виробництва, банківських рахунків і реалізованих цінних паперів.

Економічний словник 

ПОТОЧНА ПРОДУКЦІЯ →← ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИЙ

T: 0.148471929 M: 3 D: 3