ПРАГМАТИЗМ

(англ. рragmatism)   практична корисність діяльності, що спрямована на розв’язання практичних завдань та задоволення переважно тільки основних потреб особи або суспільства.

Економічний словник 

ПРАГМАТИКА →← ПРАВОЗДАТНІСТЬ

T: 0.09981905 M: 3 D: 3