ПРАЦЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ

(англ. work and efficiency)   зв’язок між ефективністю праці працівника і методами стимулювання до продуктивної праці. Як вважав Емерсон, велика частина людей використовує на робочому місці не більш як 60% свого потенціалу. Тому варто навчити персонал повніше реалізувати всі свої можливості при виконанні встановленого завдання. Для цього потрібні ретельний аналіз праці і навчання оптимальним трудовим операціям, і в цьому Емерсон поділяв погляди Гілбрет і Тейлора. Крім того, слід розробляти методику постановки таких цілей, що вимагали б від персоналу максимальної продуктивності. Емерсон думав, що ефективність праці людини не перевищує 1% величини закладеного в ньому сукупного природного потенціалу.

Економічний словник 

ПРЕДИКАТ →← ПРАЦЯ

T: 0.123365437 M: 3 D: 3