ПРЕДИКАТ

(англ. рredicate)   логічна функція, яка виражає деякі співвідношення між своїми аргументами: набуває значення “істина”, якщо це співвідношення є в дійсності; “обман”, якщо воно відсутнє.

Економічний словник 

ПРЕДМЕТ →← ПРАЦЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ

T: 0.115788429 M: 3 D: 3