ПРЕРОГАТИВА

(англ. рrеrоgаtivе)   виключне право, яке належить певному державному органу або посадовій особі.

Економічний словник 

ПРЕТЕНЗІЯ →← ПРЕМІЯ

T: 0.106797705 M: 3 D: 3