ПРЕТЕНЗІЯ

(англ. сlaims)   1. вимога кредитора, пред’явлена боржникові про сплату боргу, відшкодування завданих збитків, сплату штрафу, усунення недоліків або про зниження ціни проданої речі, поставленої продукції, виконаної роботи. 2. документ, в якому викладено ту чи іншу, здебільшого майнову, вимогу щодо зобов’язаної особи.

Економічний словник 

ПРЕФЕРЕНЦІЯ →← ПРЕРОГАТИВА

T: 0.106415836 M: 3 D: 3