ПРИБУТОК

(англ. рrofit)   перевищення доходів від продажу товарів та послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів; один із найважливіших показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства, підприємця. Прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукту господарської діяльності та сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність у грошовому вираженні.

Економічний словник 

ПРИБУТОК І ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА →← ПРИБУВ ОСТАННІМ – ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ ПЕРШИМ

T: 0.180062399 M: 3 D: 3