ПРИБУТОК ВАЛОВИЙ

(англ. gross profit)   різниця між виручкою від реалізації продукції, робіт, послуг і фактичною їх собівартістю.

Економічний словник 

ПРИБУТОК ЕМІСІЙНИЙ →← ПРИБУТОК БАЛАНСОВИЙ

T: 0.109339887 M: 3 D: 3