ПРИБУТОК І ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА

(англ. рrofits and the welfare of society)   у Гантта уявлення про те, що ділові компанії як суспільні інститути існують і діють на благо суспільства. Якщо коли-небудь суспільству здасться, що витрати на зміст корпорацій перевищують прибуток, отриманий від них, то воно вправі вдатися до відповідних санкцій. Гантт вважав, що індустріальні країни повинні забезпечити справедливий розподіл доходів серед усіх факторів виробництва, особливо це стосується фактора “праця”. На противагу погляду про соціальну відповідальність бізнесу, багато авторів у галузі менеджменту думають, що суспільство і його добробут не повинні стосуватися бізнесу, ціль якого полягає тільки в тому, щоб робити гроші. Як вважає М. Фрідмен, професійні менеджери — це лише агенти, що діють від імені власників, і їхня соціальна відповідальність полягає саме в тому, щоб робити гроші.

Економічний словник 

ПРИБУТОК БАЛАНСОВИЙ →← ПРИБУТОК

T: 0.122230941 M: 3 D: 3