ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ

(англ. decision-making, centralized/decentralized)   необхідність різного ступеня централізації ухвалення рішення залежно від складності розв’язуваних організацією проблем. Так, якщо виробничий процес достатньо відрегульований і одноманітний, рішення можуть прийматися в строго централізованому порядку. У випадку ж нерегулярного і дуже спеціалізованого виробництва ухвалення рішення варто децентралізувати так, щоб альтернативи вибирали ті люди, які особливо добре розуміють мінливі обставини.

Економічний словник 

ПРИМА →← ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

T: 0.11759733 M: 3 D: 3