ПРИНАДА ПОКУПЦЯ

(англ. сonsumer’s advantage)   вид продукції, що характеризується збитковістю для продавця і прибутковістю для покупця. Останній одержує товар з якостями, що відповідають ціні. Даний вид продукції виділяється в рамках конкретної фірми внаслідок класифікації продукції на чотири види (“принада покупця”, “оптимальний стратегічний вибір”, “пастка для покупця”, “країна дурнів”) за допомогою матриці “покупець — продавець”, що має якісну градацію своїх сторін (позитивний чи негативний дохід продавця на вкладений у виробництво продукції капітал; позитивне чи негативне значення співвідношення ціни і вигоди для покупця). Продукція “принада покупця” зазвичай з’являється в компаніях, що керуються головним чином технологічною новизною продукції без попередньої оцінки її потенційної прибутковості. Таке становище може виникнути з кількох причин: використання нової технології почате передчасно; витрати на виробництво ще не досягли відповідності з реальним рівнем ринкових цін; продукція випущена на ринок до того, як покупець готовий платити за нововведення; обсяг потенційного попиту недостатній для покриття витрат фірми на МДДКР; кількість постачальників цієї продукції, зацікавлених перспективою росту попиту на ринку; фірма розробляє і просуває на ринок продукцію, створювану на основі технології, що швидко замінюється новою у застосуванні якої вона не має досвіду.

Економічний словник 

ПРИНЦИП →← ПРИМА

T: 0.109678167 M: 3 D: 3