ПРИНЦИП

(англ. рrinciple)   головне, вихідне положення, правило діяльності організації в якій-небудь сфері або правило поведінки особи.

Економічний словник 

ПРИНЦИП ПАРАЛЕЛЬНОСТІ →← ПРИНАДА ПОКУПЦЯ

T: 0.092252821 M: 3 D: 3