ПРИНЦИП ПАРАЛЕЛЬНОСТІ

(англ. рarallelism principle)   принцип раціональної організації процесів, який характеризує ступінь поєднання операцій в часі. Види проведення операцій: послідовне, паралельне та паралельно-послідовне.

Економічний словник 

ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ →← ПРИНЦИП

T: 0.16361372 M: 3 D: 3