ПРИНЦИП ЗАСЛУГ

(англ. merit principle)   у політиці оплати і просування персоналу американських компаній і державних відомств зазвичай протиставляється принципу старшинства, якого дотримуються японські фірми. У США рівень зарплати, премії, підвищення в посаді, як правило, не залежать від віку чи статі працівників, а лише від реальних результатів їхньої роботи. Диференціація в оплаті і преміюванні працівників однакових посад у цьому випадку дуже велика, і центральною ланкою всієї кадрової роботи стає щорічна індивідуальна оцінка й атестація працівників, що грунтується на чітких формальних критеріях і затвердженій процедурі її проведення.

Економічний словник 

ПРИНЦИП КООРДИНАЦІЇ →← ПРИНЦИП БЕЗПЕРЕРВНОСТІ

T: 0.119282712 M: 3 D: 3