ПРИНЦИП КООРДИНАЦІЇ

(англ. сoordination principle)   одне з багатьох положень організації. Хоча організація і починається з об’єднання зусиль двох чи більше людей задля досягнення загальної мети, таке товариство ще не створює організаційної структури. Перший принцип організації полягає в тому, що зусилля членів товариства мають бути скоординовані, люди повинні діяти разом. Це, в свою чергу, припускає існування єдиної мети.

Економічний словник 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ →← ПРИНЦИП ЗАСЛУГ

T: 0.094925488 M: 3 D: 3