ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ

(англ. сommensurability principle)   принцип, виконання якого пропорційне забезпеченню робочих місць інформацією, матеріальними ресурсами, кадрами тощо.

Економічний словник 

ПРИНЦИП ПРЯМОТОЧНОСТІ →← ПРИНЦИП КООРДИНАЦІЇ

T: 0.102954902 M: 3 D: 3