ПРИНЦИП ПРЯМОТОЧНОСТІ

(англ. direct flow principle)   принцип раціональної організації процесів, що характеризує оптимальність шляху проходження предмета праці, інформації і т. ін.

Економічний словник 

ПРИНЦИП РИТМІЧНОСТІ →← ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ

T: 0.132988036 M: 3 D: 3