ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ

(англ. рrinciple of theory and practice unity)   означає, що будь-яке управлінське рішення має бути логічне, відповідати заходам і методам системи менеджменту та вирішувати одне з його практичних завдань.

Економічний словник 

ПРИНЦИП БАБЕЛА →← ПРИНЦИП ПАРАЛЕЛЬНОСТІ

T: 0.092940375 M: 3 D: 3