ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

(англ. рrinciples of organization)   чотири головних елементи організаційних структур, необхідні для їхнього нормального функціонування: принцип координації – упорядкований напрям індивідуальних зусиль на досягнення загальних цілей в організації; скалярний принцип — поширення управлінської функції і відповідальності лінійно і послідовно зверху вниз за ієрархією; функціональний принцип — розподіл обов’язків за видами завдання й індивідуальними здібностями; принцип “функціонування штабного персоналу” — експертиза з її творчими ідеями і консультаціями.

Економічний словник 

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ →← ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОСТІ

T: 0.110891582 M: 3 D: 3