ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ

(англ. рlanning basics)   1) ранжирування об’єктів за їх важливістю; 2) варіантність планів; 3) збалансованість планів; 4) погодженість планів з параметрами зовнішнього середовища; 5) спадкоємність стратегічного та теперішнього планів; 6) соціальна спрямованість плану (забезпечення екологічності, ергономічності та безпечності); 7) автоматизація системи планування; 8) забезпечення зворотного зв’язку системи планування в циклі управління; 9) економічна обґрунтованість планових показників; 10) застосування до планування наукових підходів менеджменту; 11) адаптованість до ситуації.

Економічний словник 

ПРИНЦИПИ ПРОГНОЗУВАННЯ →← ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

T: 0.114299603 M: 3 D: 3