ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

(англ. аdministrating principle)   1) основні правила, що визначають вибір стратегічних цілей управління, побудова організаційних структур, функціонування і розвиток керованої системи, прийняття рішень; 2) найважливіші вимоги, дотримання яких забезпечує ефективність управління.

Економічний словник 

ПРИПЛИВ КАПІТАЛУ →← ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ

T: 0.093482115 M: 3 D: 3