ПРИПУЩЕННЯ ПРО ЛЮДСЬКУ ПРИРОДУ

(англ. аssumptions about human nature)   те, що менеджери думають про своїх співробітників, і підходи цих менеджерів до вирішення управлінських проблем. Доведеним є той факт, що уявлення значною мірою визначають поведінку. Так, Ф. Тейлор навіть кращих робітників розглядав як добрих, сильних, але не дуже кмітливих буйволів, що перебувають у тісному зв’язку з його механічним уявленням про природу людини. Зовсім інші припущення робили А. Маслоу і Б. Скіннер, що привело їх до прямо протилежних теоретичних результатів.

Економічний словник 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ →← ПРИПУСКАЄ ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ІНШОЇ.

T: 0.114652379 M: 3 D: 3