ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ

(англ. demand prognosing)   науково обгрунтоване передбачення можливих у майбутньому напрямів розвитку попиту, зокрема, кількісну оцінку її розмірів і структури; об’єкт прогнозування попиту – конкретний вид попиту населення, на який розробляється прогноз; помилка прогнозування попиту – розходження між фактичним і прогнозними даними; точність прогнозування попиту – характеристика, що визначає ступінь можливостей коливання прогнозних оцінок попиту.

Економічний словник 

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ →← ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖІВ

T: 0.127242835 M: 3 D: 3