ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

(англ. social prognosis)   вироблення обґрунтованих уявлень про стан керованого об’єкта в майбутньому. Вид попиту населення, на який розробляється прогноз; помилка прогнозування попиту – розходження між фактичними і прогнозними даними; точність прогнозування попиту – характеристика, що визначає ступінь можливостей коливання прогнозних оцінок попиту.

Економічний словник 

ПРОДАЖ{ (КУПІВЛЯ) ОБЛІГАЦІЙ →← ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ

T: 0.100925016 M: 3 D: 3