ПРОДУКТ ГРАНІЧНИЙ

(англ. оbjective product)   фактори виробництва – додатковий випуск товару, що пов’язаний із збільшенням факторів виробництва на одиницю продукції при незмінності обсягів інших використовуваних факторів виробництва.

Економічний словник 

ПРОДУКТ ОБ’ЄКТИВНИЙ →← ПРОДУКТ

T: 0.129414689 M: 3 D: 3