ПРОДУКТИВНІСТЬ

(технічна ефективність) (англ. еffciency) досягнення цілей організації за мінімуму витрат і зусиль. Продуктивний менеджер використовує людські і матеріальні ресурси з найвищим результатом.

Економічний словник 

ПРОДУКТИВНІСТЬ І УМОВИ ПРАЦІ →← ПРОДУКТ СУБ’ЄКТИВНИЙ

T: 0.113635146 M: 3 D: 3